Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

OMEA: Β. Κ. Γούναρης (επικεφαλής), Μ. Παϊσίδου (συντονίστρια), Ιάκ. Μιχαηλίδης, Ελ. Τούντα
Γραμ. υποστ.: Χρ. Καλλίνη, ΕΔΙΠ

Προγράμματος Σπουδών: Β. Κ. Γούναρης (επικεφαλής), Γ. Αντωνίου, Α.-Κ. Βασιλείου-Seibt, Ελ. Μαντά, Μ. Ντίνου, Ν.-Φλ. Πούλου, Π. Τσέλεκας
Γραμ. υποστ.: Ι. Βασιλειάδου, ΕΔΙΠ 

Προγράμματος ERASMUS: Σ. Τριανταφύλλου

Πρακτικής Άσκησης: Μ. Παϊσίδου

Ιστοσελίδας και Οδηγού Σπουδών: Π. Ανδρούδης, Αν. Τάντσης
και Αθ. Αλματζή, Ι. Αναγνώστου, Εμμ. Γούναρη, Ν. Καζακίδη, Αθ. Κυριάκου, Αικ. Μανδαλάκη, Κων/να Τσονάκα, ΕΔΙΠ

Σύμβουλος Σπουδών: Ε. Χατζηαντωνίου

Σύμβουλος ΑΜΕΑ και Σύνδεσμος με της Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΠΘ: Αγγ. Δεληκάρη

Φοιτητικών Ζητημάτων: Β. Κ. Γούναρης (επικεφαλής), Μ. Καντηρέα, Π. Παπαδοπούλου, Δ. Παπασταματίου

Προγράμματος Διδασκαλίας: Π. Τσέλεκας
και Ι. Βασιλειάδου, ΕΔΙΠ

Προγράμματος Εξετάσεων και Επιτηρήσεων: Γ. Αντωνίου, Μ. Ντίνου
και Εμμ. Γούναρη, ΕΔΙΠ

Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΥ: Ευαγγ. Βούλγαρη, Αθ. Κυριακού, ΕΔΙΠ και Μ. Νταγιούκλα, Βιβλιοθηκονόμος

Στεγαστικού Επιδόματος/ Κονδυλίων και Πιστώσεων: Ελ. Ασημακοπούλου, Μ. Ζαμπελάκη, ΕΤΕΠ

ΧΕΠ Ανασκαφών/ Κονδυλίων: Κ. Βαστέλη, ΕΔΙΠ

Συντονιστική Επιστροπή ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα: Α. Γκουτζιουκώστας και Ιάκ. Μιχαηλίδης.

Συντονιστική Επιστροπή ΠΜΣ στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό: Αθ. Σέμογλου (Διευθυντής), Μ. Παϊσίδου (Αν. Διεθύντρια), Ελ. Μανακίδου, Σ. Τριανταφύλλου, Π. Τσέλεκας.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΜΟΔΙΠ: Β. Κ. Γούναρης

ΕΛΚΕ: Τ. Βαλαμώτη, Ιάκ. Μιχαηλίδης