Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπές Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

OMEA:   Βουτυράς, Εμμ., Σφήκας Αθ., Μανακίδου, Ελ., Τούντα, Ελ. 
              υποστ. Καλλίνη Χρ., Βασιλειάδου, Ι.

Μετεγγραφών:  Σφέτα, Σπ., Μιχαηλίδη, Ιακ.

Οδηγού Επιβίωσης: Αγγελόπουλος Γ., Παπαδοπούλου Π., 
                                Τούντα Ελ., Τριανταφύλλου Σ. 
                                υποστ. Τζιντζιόβα Αρ.

Οδηγού Σπουδών:  Παπαδοπούλου, Π.
                               υποστ. Τσονάκα Κ.

Προγράμματος διδασκαλίας: Τσέλεκας Π.
     (curriculum)                      υποστ. Bούλγαρη Ε.,Τσονάκα Κ.

Προγράμματος Εξετάσεων: Κοτζαγιώργης Φ.
     (επιτηρήσεων)               υποστ. Γούναρη, Εμμ.

Προγράμματος Σπουδών: Νίγδελης Π., Ανδρέου Στ., Κωτίδης Αν., Μέντζος Αρ.,                                                      Κωτσάκης Κ.,Μουρέλος Ι.,Βουτυράς Εμ., Γούναρης Β., 
                                         Κατσώνη Π.
                                         υποστ. Σωφρονίδου Μαρίνα

Φοιτητικών Ζητημάτων: Γκουτζιουκώστας Αν., Παπαγιάννη Ελ., Χασιώτης Λ.

 Συντονιστική    διευθύντρια:  Δούνα – Σμιτ Μπ. 
 Μεταπτυχιακών τακτικά μέλη: Αγγελόπουλος Γ., Βαλαμώτη Σ., Γιαννακόπουλος Ν.,
                                               Γκουτζιουκώστας Αν., Γούναρης Β.,Κοτζαγιώργης Φ.,  
                                               Κωτίδης Αν., Παϊσίδου Μ., Στεφανίδου-Τιβερίου Θ., 
                   αναπληρωμ. μέλη: Μπακαλάκη Αλ.,Τριανταφύλλου Σ.,Ξυδόπουλος Ι., 
                                               Κατσώνη Π., Μιχαηλίδης Ι.,Παπασταματίου Δ.,
                                               Σέμογλου Αθ., Πινιάτογλου Σ. 
                                 υποστ.    Κυριάκου Αθ.

Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Μιχαηλίδης Ι., Τριανταφύλλου Σ. 

Περιβάλλοντος: Βαλαμώτη Σ., Τριανταφύλλου Σ.
 

ΔΑΣΤΑ (Πρακτική Άσκηση): Παϊσίδου Μ.                                      
                                           υποστ. Αγγελάκη Ρ.

Στεγαστικού Επιδόματος: Ασημακοπούλου Ελ., Ζαμπελάκη Μ. 

Υπεύθυνοι για 
ΑΠΕΛΛΑ            Γούναρη Εμμανουέλα 
ΕRASMUS         Καλλίνη Χρυσάνθη 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διεθνών Σχέσεων: Ευστρατίου Ν.

Αριστείας: Ανδρέου Στ.

Ευρωπ. και Εκπαιδευτικών Προγραμ.: Μιχαηλίδης Ι., Τριανταφύλλου Σ.

Εποπτείας Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης: Μανακίδου Ελ., Μέντζος Ά., Ξυδόπουλος I.

Εθελοντισμού: Αγγελόπουλος Γ.

ΚΕΔΕΚ: Γούναρης Β.

ΜΟΔΙΠ: Γούναρης Β. 

ΕΛΚΕ: Κωτσάκης Κ. 

Δια Βίου: Ανδρέου Στ.