Εργαστήρια

Εργαστήρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Εργαστήριο Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας

Διευθυντής: Βασίλης Κ. Γούναρης, Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων

Η βασική αποστολή του «Εργαστηρίου Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας» είναι να υποστηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία  του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Εστιάζει σε επιστημονικούς τομείς, μεθόδους, γλώσσες και προσεγγίσεις, που δεν διδάσκονται συστηματικά σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, αλλά είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνονται διαλέξεις με προσκεκλημένους ομιλητές για θέματα που αφορούν τις σχέσεις της ιστορίας με άλλες κοινωνικές επιστήμες, μαθήματα ελληνικής και οθωμανικής παλαιογραφίας, τουρκικής και ισπανο-εβραϊκής καθώς και ποικίλες δράσεις για την εξοικείωση των φοιτητών στην Προφορική, την Ψηφιακή, τη Δημόσια Ιστορία και άλλες σύγχρονες ιστοριογραφικές τάσεις.

Απολογισμός Εργαστηρίου 2018-2019

Απολογισμός Εργαστηρίου 2019-2020

Απολογισμός Εργαστηρίου 2018-2021

 

Εργαστήριο Διεπιστημονικής Αρχαιολογικής Έρευνας (ΕΔΑΕ)

Διευθύντρια: Σ.-Μ. Βαλαμώτη, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Ηλεκτρονική διεύθυνση: liralab@hist.auth.gr

Ιστοσελίδα: http://edae.hist.auth.gr/
http://lab.web.auth.gr/auth-labs/
 

Στο ΕΔΑΕ πραγματοποιούνται τα εργαστήρια των εξής προπτυχιακών μαθημάτων: ΑΠΡ601, ΑΠΡ308. Επίσης πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα αρχαιοβοτανικής σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Στο ΕΔΑΕ υλοποιούνται μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που κάνουν χρήση του εξοπλισμού του. Το ΕΔΑΕ συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (ΕΛΙΔΕΚ, ERC, Ερευνώ-Καινοτομώ). Συνεργάζεται με αρχαιολογικές ανασκαφές (Ανάκτορο Νέστορος- Πύλος, Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανού, Τούμπα Θεσσαλονίκης, Ντικιλί Τας, Κλείτος, Κυπαρίσσι, Σκάλα Σωτήρος κ.ά) και εκπαιδεύει μικρό αριθμό φοιτητών στο πεδίο σε πρακτικές συλλογής βιοαρχαιολογικών καταλοίπων. Επίσης συμμετέχει σε ποικίλες δράσεις εξωστρέφειας.