Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας λειτουργούν

Δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορική Έρευνα, 

το οποίο περιλαμβάνει τρεις ειδικέυσεις:

1η Ειδίκευση: Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας

2η Ειδίκευση: Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

3η Ειδίκευση: Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

  • Πρόγραμμα Μεταπτυχαικών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

το οποίο περιλαμβάνει τρείς ειδικεύσεις:

1η Ειδίκευση: Προϊστορική Αρχαιολογία

2η Ειδίκευση: Κλασική Αρχαιολογία

3η Ειδίκευση: Βυζαντινή Αρχαιολογία