Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ - ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΓΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πέμπτη, Νοέμβριος 16, 2017 - 13:42
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ - ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΓΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Πέμπτη, Νοέμβριος 16, 2017 - 13:26
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ - ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΓΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πέμπτη, Νοέμβριος 16, 2017 - 12:52
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ - ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΓΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ Πέμπτη, Νοέμβριος 16, 2017 - 12:43
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ - ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΓΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Πέμπτη, Νοέμβριος 16, 2017 - 12:24
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ - ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πέμπτη, Νοέμβριος 16, 2017 - 12:08
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΑΠΘ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Πέμπτη, Νοέμβριος 16, 2017 - 11:40
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ "ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ" Τετάρτη, Ιούλιος 1, 2015 - 14:04
Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Μεσαιωνική Ιστορία των Σλαβικών Λαών" Παρασκευή, Νοέμβριος 22, 2013 - 09:50