Πρόγραμμα Erasmus

Το Τμήμα έχει συμφωνίες ανταλλαγών με πάνω από 100 πανεπιστημιακά τμήματα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρες συνδεδεμένες με αυτή, όπου μπορούν να μεταβούν για σπουδές ενός εξαμήνου η περισσότερο οι φοιτητές/τριες.

Υπεύθυνος συντονιστής: Σεβαστή Τριανταφύλλου, Αναπλ. Καθηγήτρια

Κατάλογος και πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες υπάρχει στην ιστοσελίδα του τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ.

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές Erasmus του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος κάθε Δευτέρα, 10:00 – 12:00, Κτίριο Διοίκησης - 2ος όροφος.