Συνέλευση Τμήματος

Πρόεδρος: Β. Γούναρης
Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Μελ. Παϊσίδου
Διευθυντές τομέων: Φωκ. Κοτζαγεωργης, Ελ. Παπαγιάννη, Ελ. Τούντα 
Μέλη: Γ. Αγγελόπουλος, Π. Ανδρούδης, Γ. Αντωνίου, Σ.-Μ. Βαλαμώτη, Αν. Γκουτζιουκώστας, Αγγ. Δεληκάρη, Ν. Ευστρατίου, Β. Κάλφογλου-Καλοτεράκη, Μ. Καντηρέα, Γ. Λεβενιώτης, Ελ. Μανακίδου, Ελ. Μαντά, Ιάκ. Μιχαηλίδης, Ι. Μουρέλος, Αλ. Μπακαλάκη, Π. Νίγδελης, Ι. Ξυδόπουλος, Π. Παπαδοπόλου, Δ. Παπασταματίου, Ν.-Φλ.Πούλου, Ηλ. Σβέρκος, Αθ. Σέμογλου, Μπ. Σμιτ-Δούνα, Σπ. Σφέτας, Αθ. Σφήκας, Αν. Τάντσης, Σ. Τριανταφύλλου, Π. Τσέλεκας, Λ. Χασιώτης, Ελ. Χατζηαντωνίου.

Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ (1): Δεν έχει οριστεί
Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ (1):
Τακτικός: Φ. Σιδερά
Αναπληρωματικός: Δεν έχει οριστεί

Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών (1): Δεν έχει οριστεί
Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών (1): Δεν έχει οριστεί