Συνέλευση Τμήματος

Πρόεδρος: Β. Κ. Γούναρης
Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Μ. Παϊσίδου
Διευθυντές τομέων: Σ. Τριανταφύλλου, Ηλ. Σβέρκος, Λ. Χασιώτης
Μέλη: Γ. Αγγελόπουλος, Π. Ανδρούδης, Γ. Αντωνίου, Σ. Μ. Βαλαμώτη, Αλ.-Κ. Βασιλείου Seibt, Αν. Γκουτζιουκώστας, Αγγ. Δεληκάρη, Ν. Ευστρατίου, Β. Κάλφογλου-Καλοτεράκη, Μ. Καντηρέα, Φ. Κοτζαγεώργης, Γ. Λεβενιώτης, Ελ. Μανακίδου, Ελ. Μαντά, Ιάκ. Μιχαηλίδης, Π. Νίγδελης, Μ. Ντίνου, Ι. Ξυδόπουλος, Ελ. Παπαγιάννη, Π. Παπαδοπούλου, Δ. Παπασταματίου, Ν. Πούλου, Αθ. Σέμογλου, Σπ. Σφέτας, Αθ. Σφήκας, Αν. Τάντσης, Ελ. Τούντα, Σ. Τριανταφύλλου, Π. Τσέλεκας, Ελ. Χατζηαντωνίου

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ (1): Τακτική: Αθ. Κυριάκου, Αναπληρωματική: Ευαγ. Βούλγαρη
Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ (1): Δεν έχει οριστεί

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών (1): Δεν έχει οριστεί
Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών (1): Δεν έχει οριστεί