Συνέλευση Τμήματος

Πρόεδρος: Εμμ. Βουτυράς
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Β. Γούναρης
Διευθυντές τομέων: Ελ. Μαντά, Ιω. Ξυδόπουλος, Ν. Πούλου.
Μέλη: Π. Ανδρούδης, Σ.-Μ. Βαλαμώτη, Αν. Γκουτζιουκώστας, Α. Δεληκάρη, Ν. Ευστρατίου, Β. Κάλφογλου-Καλοτεράκη, Π. Κατσώνη, Φ. Κοτζαγεώργης, Ελ. Μανακίδου, Ιάκ. Μιχαηλίδης, Ιω. Μουρέλος, Αλ. Μπακαλάκη, Π. Νίγδελης, Ελ. Παπαγιάννη, Π. Παπαδοπόλου, Δ. Παπασταματίου, Σ. Σφέτας, Αθ. Σφήκας, Αν. Τάντσης, Ελ. Τούντα, Σ. Τριανταφύλλου, Π. Τσέλεκας, Λ. Χασιώτης, Ελ. Χατζηαντωνίου.

Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ (1):
Τακτικός: Χ. Καλλίνη
Αναπληρωματικός: Ελ. Βούλγαρη
Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ (1):
Τακτικός: Φ. Σιδερά
Αναπληρωματικός: Δεν έχει οριστεί

Εκπρόσωποι μεταπτυχιακών φοιτητών (1): Δεν έχει οριστεί
Εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών (1): Δεν έχει οριστεί