Σύμβουλοι Σπουδών

Ελισάβετ Χατζηαντωνίουehatzian@hist.auth.gr (Σύμβουλος Σπουδών Τμήματος)

Παγώνα Παπαδοπούλου, pagonapapa@hist.auth.gr (Σύμβουλος Σπουδών Αρχαιολογίας)

Μαρία Καντηρέα , kantirea@hist.auth.gr (Σύμβουλος Σπουδών Τομέα Αρχαίας Ιστορίας κλπ)

Δημήτρης Παπασταματίου , dpapasta@hist.auth.gr (Σύμβουλος Σπουδών Τομέα Νεότερης Ιστορίας)

Αγγελική Δεληκάρη, adelikar@hist.auth.gr (Σύμβουλος υποστήριξης φοιτητών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων)

Hλία Σβέρκος, sverkos@hist.auth.gr (Υπέυθυνος Αναφοράς για Περιστατικά Covid)

Μαρία Ντίνου, mgntinou@hist.auth.gr (Αναπληρώτρια Αναφοράς για Περιστατικά Covid)

Τάνια Βαλαμώτη, sval@hist.auth.gr (Επιτροπή Ισότητας και Φύλου/εκπρόσωπος στην Κοσμητεία)

Ελένη Τούντα, tounta@hist.auth.gr (Αναπληρώτρια Επιτροπή Ισότητας και Φύλου)