Σύμβουλοι Φοιτητών

Σύμβουλος Σπουδών Τμήματος με αρμοδιότητα την ενημέρωση των φοιτητών για την οργάνωση και τη δομή συστήματος σπουδών, αλλά και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που συνδέονται με αυτές, είναι η επικ. καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας κα Ελισάβετ Χατζηαντωνίου,

Ειδικότερη επιστημονική καθοδήγηση προσφέρεται στους φοιτητές/τριες από τον επιμέρους Σύμβουλο Σπουδών Τομέα, που ορίζει κάθε Τομέας.

Σύμβουλος Υποστήριξης πρόσβασης στις σπουδές για τους φοιτητές ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.