Χειμερινό Εξάμηνο ΠΠΠΣ 2020-2021

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΡΩΜΑΪΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΙΒΥ 101 Υ Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία Γ΄ Αλ.Κ.Βασιλείου - Seibt
ΙΡΩ 101/
ΙΡΩ 601 (π.π.)
Υ Εισαγωγή στην Ιστορία του Ρωμαϊκού Κράτους Γ΄ Μ. Καντηρέα
ΙΑΕ 601 ΥΕΙΔ Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ι. Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή Δ΄-Η΄ Ι. Ξυδόπουλος
ΙΑΕ 602 ΥΕΙΔ Αρχαία Ελληνική Ιστορία ΙΙ. Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή Δ΄-Η΄ Μ. Καντηρέα
 
ΙΑΕ 603 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας1 Ζ΄-Η 1.Ηλ. Σβέρκος
Διδακτική Υποστήριξη: Αικ. Μανδαλάκη
2. Ι. Ξυδόπουλος
Διδακτική Υποστήριξη: Αικ. Μανδαλάκη 
ΙΒΥ 601 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Ιστορία Ι (324-1081) Δ΄-Η΄ Γ. Λεβενιώτης
ΙΒΥ 602/
ΙΒΥ 603 (π.π.)
ΥΕΙΔ Βυζαντινή Ιστορία ΙΙ (1081-1453) Δ΄-Η΄

Ελ. Χατζηαντωνίου

ΙΒΥ 603 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας (+) Ζ΄-Η 1.Αλ.-Κ. Βασιλείου - Seibt
2. Α. Γκουτζιουκώστας
2.Ελ.Χατζηαντωνίου
ΙΒΥ 312 ΥΕ Ιστορική Γεωγραφία του Βυζαντίου Δ΄-Η΄ Γ. Λεβενιώτης
ΙΜΕ 101 ΥΕ Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης Δ΄-Η΄ Ελ. Τούντα
ΙΜΕ 401 ΥΕ Μεσαιωνικά Κράτη της Ευρώπης. Το Βασίλειο της Σικελίας Δ΄-Η΄ Ελ. Τούντα
ΙΣΛ 601 ΥΕΙΔ Ιστορία των Σλαβικών Λαών Δ΄-Η΄ Αγγ. Δεληκάρη
ΙΣΛ 402 ΥΕ Ρωσική Ιστορία (882-1613) Δ΄-Η΄ Αγγ. Δεληκάρη

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝ.
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΙΝΕ 101 Υ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Γ' Ελ. Μαντά
ΙΝΧ 101 Υ Εισαγωγή στην Ιστορία 
των Νεοτέρων Χρόνων
Γ'  Ι. Μιχαηλίδης
ΛΑΚ 101 Υ Εισαγωγή στη Λαογραφία 
και την Κοινωνική Ανθρωπολογία
Γ' Γ. Αγγελόπουλος
Διδακτική υποστήριξη:
Α. Τζιντζιόβα 
ΙΝΕ 601 ΥΕΙΔ Νεοελληνική Ιστορία Ι (15ος-18ος αι.) Δ'-Η' Φ. Κοτζαγεώργης
ΙΝΕ 602 ΥΕΙΔ Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (19ος-20ος αι.) Δ'-Η' Γ. Αντωνίου
ΙΝΕ 603 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Νεοελληνικής Ιστορίας (+) Ζ'-Η' 1. Φ. Κοτζαγεώργης
2. Δ. Παπασταματίου
3. Λ. χασιώτης
ΙΝΕ 402 ΥΕ Ειδικά Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας. Διδακτική της Νεοελληνικής Ιστορίας   Ελ. Μαντά
ΙΝΧ 602 ΥΕΙΔ Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ΙΙ (19ος αι.) Δ'-Η' Ι. Μιχαηλίδης
ΙΝΧ 603 ΥΕΙΔ Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ΙΙΙ (20ός αι.) Δ'-Η' Αθ. Σφήκας
INX 301 ΥΕ Ευρωπαϊκή Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία. Το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.  Δ'-Η' Γ. Αντωνίου
ΙΣΤ 601 (π.π.) ΥΕΙΔ Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας Δ'-Η' Ι. Μιχαηλίδης
ΙΧΑ 601 ΥΕΙΔ

Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου 
του Αίμου ΙΙ: Η ΝΑ Ευρώπη στον 20ό αιώνα (1918-1989)

  Σπ. Σφέτας
ΙΧΑ 602 / ΙΧΑ 101 (π.π.) ΥΕΙΔ Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου Ι: Η ΝΑ Ευρώπη από την Οθωμανική Κατάκτηση έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο / Εισαγωγή στην Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου Δ'-Η' Σπ. Σφέτας
ΙΕΑ 301 ΥΕ Εισαγωγή στην Ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού: Ο Ελληνισμός της Ανατολής κατά τους Νεότερους Χρόνους Δ'-Η' Κ.Χατζηκυριακίδης
ΙΕΑ 302 ΥΕ Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού: Ο Πόντος από την κατάλυση της αυτοκρατορίας των Κομνηνών μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα Δ'-Η' Κ.Χατζηκυριακίδης
ΙΣΕ 402 ΥΕ Θέματα Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας: Ιστορία και Ντοκιμαντέρ Δ'-Η' Λ. Χασιώτης
ΛΑΚ 322 ΥΕ Κοινωνική Οργάνωση: Συστήματα Εξουσίας Δ'-Η' Γ. Αγγελόπουλος

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΑΒΥ 101 Υ Εισαγωγή στη Χριστιανική 
και Βυζαντινή Αρχαιολογία
Γ΄ Π. Ανδρούδης
ΑΒΥ 601 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Αρχιτεκτονική Δ'-Η' Ν. Πούλου
ΑΒΥ 602 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Ζωγραφική Δ΄-Η΄ Μ. Παϊσίδου
ΑΒΥ 606   Φροντιστήριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας (+) Ζ΄- Η΄ 1. Π. Ανδρούδης
Διδακτική υποστήριξη:
Χρ. Παπακυριακού
2. Π. Παπαδοπούλου Διδακτική Υποστήριξη: Αν. Πλιώτα
ΑΚΛ 601 ΥΕΙΔ Αρχιτεκτονική της Αρχαϊκής 
και Κλασικής Εποχής
Δ΄-Η΄ Π. Τσέλεκας, Ι. Βασιλειάδου
ΑΚΛ 602 ΥΕΙΔ Πλαστική της Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής Δ'-Η' Ελ. Παπαγιάννη, Αθ. Κυριάκου
ΑΚΛ 603 ΥΕΙΔ Κεραμική της Αρχαϊκής 
και Κλασικής Εποχής
Δ΄-Η΄ Ελ. Μανακίδου, Κ. Τσονάκα
ΑΚΛ 606 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Κλασικής Αρχαιολογίας Ζ΄- Η΄ 1. Ελ. μανακίδου, Ν. Καζακίδη
2. Π. Τσέλεκας,
Χ. Καλλίνη
ΑΚΛ 607 ΥΕΙΔ Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή: Οι Ελληνικές Πόλεις κατά τη Διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής Περιόδου Δ΄-Η΄ Ελ. Παπαγιάννη, Εμ. Γούναρη
ΑΠΡ 602 ΥΕΙΔ Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Βαλκανικής στη Νεολιθική Περίοδο Δ΄-Η΄ Μ. Ντίνου
ΑΠΡ 603 ΥΕΙΔ Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου της Eποχής του Χαλκού Δ΄-Η΄ Σ. Τριανταφύλλου
ΑΠΡ 606 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας Ζ΄- Η΄ Ν. Ευστρατίου
ΑΑΑ 314 ΥΕ Μουσειολογία – Μουσειογραφία (+) Δ΄-Η΄ Α. Τάντσης
Διδακτική υποστήριξη:
Α. Πλιώτα 
ΑΒΥ 207 ΥΕ Μεταβυζαντινή Ζωγραφική Δ΄-Η΄ Αθ. Σέμογλου
ΑΒΥ 218 ΥΕ Τοπογραφία Βυζαντινής Θεσσαλονίκης Δ΄-Η΄ Μ. Παϊσίδου
ΑΒΥ 306 ΥΕ Νομισματική - Σιγιλλογραφία Δ΄-Η΄ Π. Παπαδοπούλου 
Διδακτική υποστήριξη:
Χρ. Παπακυριακού
ΑΒΥ 309 ΥΕ Βυζαντινή Κεραμική Δ'-Η' Ν. Πούλου
Διδακτική Υποστήριξη: Α. Πλιώτα
ΑΠΡ 301 ΥΕ Φροντιστήριο. Θέματα Θεωρίας και Μεθόδου. Οστεοαρχαιολογία Δ΄-Η΄ Σ. Τριανταφύλλου
ΑΠΡ 304 ΥΕ Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Φροντιστήριο. Δ΄-Η΄ Μ. Ντίνου
Διδακτική υποστήριξη:
Ευαγ. Βούλγαρη
ΑΠΡ 308 ΥΕ Βιοαρχαιολογία. Αρχαίο Περιβάλλον Δ'-Η' Σ. Μ. Βαλαμώτη, Ευαγ. Τσουκαλά, Γ. Συρίδης Διδακτική Υποστήριξη: Ευαγ. Βούλγαρη

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΑΙΤ 101 Υ Ιστορία της Τέχνης: Θεωρία και Μέθοδοι Α΄-Γ΄ Αλ. Χαραλαμπίδης
ΑΙΤ 601 ΥΕΙΔ Πρώιμη Αναγέννηση Δ΄-Η΄ Αθ. Σέμογλου
ΑΙΤ 602 ΥΕΙΔ Η Ευρωπαϊκή Τέχνη από το 1880  ως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Δ΄-Η΄ Μ. Παπανικολάου
ΑΙΤ 603 ΥΕΙΔ Η Ελληνική Τέχνη του 20ού Αιώνα Δ΄-Η΄ Α. Κωτίδης

Τα προσφερόμενα από τα Τμήματα Φιλολογίας Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής μαθήματα βρίσκονται σε αυτόν τον σύνδεσμο.

(+) Μαθήματα Προγράμματος ΠΠΔΕ