Χειμερινό Εξάμηνο

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ, ΡΩΜΑΪΚΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΙΑΕ 101

Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία Α΄-Γ΄ Ηλ.Σβέρκος
ΙΒΥ 101 Υ Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία Α΄-Γ΄ Αλ.Κ.Βασιλείου - Seibt
ΙΡΩ 101/
ΙΡΩ 601 (π.π.)
Υ Εισαγωγή στην Ιστορία του Ρωμαϊκού Κράτους Α΄-Γ΄ Μ. Καντηρέα
ΙΑΕ 601 ΥΕΙΔ Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ι. Αρχαϊκή και Κλασική Εποχή Δ΄-Η΄ Ι. Ξυδόπουλος
ΙΑΕ 602 ΥΕΙΔ Αρχαία Ελληνική Ιστορία ΙΙ. Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή Δ΄-Η΄ Β.Κάλφογλου-Καλοτεράκη
 
ΙΑΕ 603 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας1 Ζ΄-Η 1.Β.Κάλφογλου-Καλοτεράκη
2. Μ. Καντηρέα
3.Ι.Ξυδόπουλος
ΙΒΥ 601 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Ιστορία Ι (324-1081) Δ΄-Η΄ Γ. Λεβενιώτης
ΙΒΥ 602/
ΙΒΥ 603 (π.π.)
ΥΕΙΔ Βυζαντινή Ιστορία ΙΙ (1081-1453) Δ΄-Η΄

Ε. Χατζηαντωνίου

ΙΒΥ 603 ΥΕΙΔΦ Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας (+) Ζ΄-Η 1.Γ. Λεβενιώτης
2.Ε.Χατζηαντωνίου
ΙΒΥ 402 ΥΕ Πολιτικές. Θρησκευτικές και Κοινωνικές Αντιθέσεις στο Βυζάντιο Δ΄-Η΄ Θα οριστεί
ΙΜΕ 101 ΥΕ Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης Δ΄-Η΄ Ε. Τούντα
ΙΜΕ 201 ΥΕ Θεσμοί της Μεσαιωνικής Ευρώπης Δ΄-Η΄ Ε. Τούντα
ΙΡΩ 302 ΥΕ Διοίκηση, Κοινωνία και Οικονομία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (+) Δ΄-Η΄

Π. Νίγδελης  Διδακτική Υποστήριξη: Αικ. Μανδαλάκη (ΕΔΙΠ)

ΙΣΛ 601 ΥΕΙΔ Ιστορία των Σλαβικών Λαών Δ΄-Η΄ Α. Δεληκάρη
ΙΣΛ 402 ΥΕ Ρωσική Ιστορία (882-1613) Δ΄-Η΄ Α. Δεληκάρη

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝ.
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΙΝΕ 101   Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία   Δ. Παπασταματίου
ΙΝΧ 101   Εισαγωγή στην Ιστορία 
των Νεοτέρων Χρόνων
  Λ. Χασιώτης
ΛΑΚ 101   Εισαγωγή στη Λαογραφία 
και την Κοινωνική Ανθρωπολογία
  Α. Μπακαλάκη
Διδακτική υποστήριξη:
Α. Τζιντζιόβα (ΕΔΙΠ)
ΙΝΕ 601   Νεοελληνική Ιστορία Ι (15ος-18ος αι.)   Δ. Παπασταματίου
ΙΝΕ 602   Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (19ος-20ος αι.)   Γ. Αντωνίου
ΙΝΕ 603   Φροντιστήριο Νεοελληνικής Ιστορίας (+)   1. Γ. Αντωνίου
2.  Φ. Κοτζαγεώργης
ΙΝΧ 601   Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων I (15ος - 18ος αι.)   Β. Γούναρης
ΙΝΧ 602   Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ΙΙ (19ος αι.)   Ι. Μουρέλος
ΙΝΧ 603   Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ΙΙΙ (20ός αι.)   Α. Σφήκας
INX 204   Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία   Λ. Χασιώτης
ΙΣΕ 601   Σύγχρονη Ιστορία. Η Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή: Εξέλιξη των θεσμών και αντίληψη της εξουσίας   Ι. Μουρέλος
ΙΣΤ 601 (π.π.)   Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας   Λ. Χασιώτης
ΙΧΑ 601  

Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου 
του Αίμου ΙΙ: Η ΝΑ Ευρώπη στον 20ό αιώνα (1918-1989)

  Σ. Σφέτας
ΙΧΑ 602 / ΙΧΑ 101 (π.π.)   Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου Ι: Η ΝΑ Ευρώπη από την Οθωμανική Κατάκτηση έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο / Εισαγωγή στην Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου   Σ. Σφέτας
ΙΕΑ 301   Εισαγωγή στην Ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού: Ο Ελληνισμός της Ανατολής κατά τους Νεότερους Χρόνους   Κ.Χατζηκυριακίδης
ΙΕΑ 302   Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού: Ο Πόντος από την κατάλυση της αυτοκρατορίας των Κομνηνών μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα   Κ.Χατζηκυριακίδης
ΙΧΑ 302   Ιστορία των Βαλκανικών Κρατών. Η νοτιοανατολική Ευρώπη στην εποχή του Ιμπεριαλισμού (1878-1918)   Σ. Σφέτας
ΛΑΚ 201   Θεωρία και Ιστορία της Λαογραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας   Γ. Αγγελόπουλος
ΛΑΚ 301   Υλικός Βίος και Οικονομική Ανθρωπολογία: 
Ανθρωπολογία της Διατροφής
  Α. Μπακαλάκη
ΛΑΚ 302   Κοινωνική Οργάνωση: Περιβάλλον και Πολιτισμός   Θα οριστεί
ΛΑΚ 411   Θέματα θεωρίας και μεθόδου της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας: Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας   Γ. Αγγελόπουλος

ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΑΒΥ 101 Υ Εισαγωγή στη Χριστιανική 
και Βυζαντινή Αρχαιολογία
Α΄-Γ΄ Α. Τάντσης
ΑΚΛ 101 Υ Εισαγωγή στην Ελληνική Κλασική Αρχαιολογία Α΄-Γ΄ Ε. Μανακίδου, Π. Τσέλεκας,
Α. Κυριάκου, Κ. Τσονάκα
ΑΚΛ 102 Υ Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Α΄-Γ΄ Ε. Μανακίδου, Ε. Παπαγιάννη,
Ι. Βασιλειάδου, Ε. Γούναρη
ΑΠΡ 101 Υ Εισαγωγή στον Προϊστορικό Πολιτισμό Α΄-Γ΄ Σ.-Μ. Βαλαμώτη – Ν. Ευστρατίου – Σ. Τριανταφύλλου
ΑΒΥ 602 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Ζωγραφική Δ΄-Η΄ Π. Παπαδοπούλου
ΑΒΥ 603 ΥΕΙΔ Βυζαντινή Γλυπτική – Μικροτεχνία Δ΄-Η΄ Π. Ανδρούδης
ΑΒΥ 606   Φροντιστήριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας (+) Ζ΄- Η΄ Π. Ανδρούδης
Διδακτική υποστήριξη:
Ε. Γούναρη (ΕΔΙΠ)
ΑΚΛ 601 ΥΕΙΔ Αρχιτεκτονική της Αρχαϊκής 
και Κλασικής Εποχής
Δ΄-Η΄ Π. Τσέλεκας
ΑΚΛ 603 ΥΕΙΔ Κεραμική της Αρχαϊκής 
και Κλασικής Εποχής
Δ΄-Η΄ Ε. Μανακίδου
ΑΚΛ 606   Φροντιστήριο Κλασικής Αρχαιολογίας1 Ζ΄- Η΄ Π. Τσέλεκας
ΑΚΛ 607 ΥΕΙΔ Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή: Οι Ελληνικές Πόλεις κατά τη Διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορικής Περιόδου Δ΄-Η΄ Ε. Παπαγιάννη
ΑΠΡ 601 ΥΕΙΔ Θεωρία και Μέθοδος της Προϊστορικής Αρχαιολογίας Δ΄-Η΄ Σ.-Μ. Βαλαμώτη
ΑΠΡ 603 ΥΕΙΔ Προϊστορικές Κοινωνίες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου της Eποχής του Χαλκού Δ΄-Η΄ Σ. Τριανταφύλλου
ΑΠΡ 606   Φροντιστήριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας Ζ΄- Η΄ Ν. Ευστρατίου
Διδακτική υποστήριξη:
Ε. Βούλγαρη (ΕΔΙΠ)
ΑΑΑ 314 ΥΕ Μουσειολογία – Μουσειογραφία (+) Δ΄-Η΄ Α. Τάντσης
Διδακτική υποστήριξη:
Α. Πλιώτα (ΕΔΙΠ)
ΑΒΥ 215 ΥΕ Καθημερινός Βίος των Βυζαντινών Δ΄-Η΄ Π.Παπαδοπούλου
ΑΒΥ 303 ΥΕ Θέματα ζωγραφικής: Τοιχογραφίες / Ψηφιδωτά Δ΄-Η΄ Α. Σέμογλου
ΑΒΥ 304 ΥΕ Θέματα Ζωγραφικής: Φορητές Εικόνες / Χειρόγραφα Δ΄-Η΄ Μ. Παϊσίδου 
Διδακτική υποστήριξη:
Α. Πλιώτα (ΕΔΙΠ)
ΑΠΡ 303 ΥΕ Φροντιστήριο. Τα αρχαιολογικά δεδομένα και η ερμηνεία τους. Μουσείο και Εκπαίδευση (+) Δ΄-Η΄ Κ. Κασβίκης
Διδακτική υποστήριξη:
Ι. Αναγνώστου (ΕΔΙΠ)
ΑΠΡ 312 ΥΕ Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Φροντιστήριο1 Δ΄-Η΄ Σ.Τριανταφύλλου
Διδακτική υποστήριξη:
Α. Αλματζή (ΕΔΙΠ)

ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΑΙΤ 101 Υ Ιστορία της Τέχνης: Θεωρία και Μέθοδοι Α΄-Γ΄ Α. Χαραλαμπίδης
ΑΙΤ 601 ΥΕΙΔ Πρώιμη Αναγέννηση Δ΄-Η΄ Σ. Λάββα
ΑΙΤ 602 ΥΕΙΔ Η Ευρωπαϊκή Τέχνη από το 1880  ως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Δ΄-Η΄ Μ. Παπανικολάου
ΑΙΤ 603 ΥΕΙΔ Η Ελληνική Τέχνη του 20ού Αιώνα Δ΄-Η΄ Α. Κωτίδης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΑΕΦ 101
(4 ECTS)
Υ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: Αρχαϊκή, Κλασική και Ελληνιστική Εποχή Α΄-Γ΄ 1.Α.Λάμαρη
2.Μ.Πλαστήρα
3.Ε. Σιστάκου
4.Ι.Καραμάνου
ΑΕΦ 103
(4 ECTS)
Υ Ιστοριογραφία – Ρητορική Α΄-Γ΄ 1. Ρητορική: Ισοκράτης-Πλούταρχος: Επιλογές 
Ε. Αλεξίου 
2. Ιστοριογραφία: Ηρόδοτος-Θουκυδίδης- 
Ι. Τζιφόπουλος 
3. Ιστοριογραφία: Θουκυδίδης-Πολύβιος: Επιλογές 
Ν. Μήλτσιος 
ΑΕΦ 105
(4 ECTS)
Υ Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση – Ελληνιστική Ποίηση Α΄-Γ΄ 1. Βακχυλίδης
Α. Λάμαρη
2.  Πίνδαρος
Χ. Τσαγγάλης
3. Επίγραμμα
Μ. Πλαστήρα
ΛΦΙ 125
(4 ECTS)
Υ Λατινική Γλώσσα Ι: Γραμματική, Συντακτικό, Θεματογραφία Α΄-Γ΄ 1. Θ. Αντωνιάδης
2.  Δ. Τσιτσικλή
3.  Χ. Τσίτσιου
ΛΦΙ 127
(4 ECTS)
Υ Έπος – Δράμα Α΄-Γ΄ 1.  Πλαύτος, Menaechmi
Σ. Φραγκουλίδης
2.  Οβίδιος, Metamorphoses
Θ. Παπαγγελής
ΜΕΦ 221
(4 ECTS)
Υ Ιστορία της Μεσαιωνικής Ελληνικής Γραμματείας και Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία Α΄-Γ΄ Σ. Κοτζάμπαση 
Χρ. Σιμελίδης
Ηλ. Ταξίδης
ΝΕΦ 201
(4 ECTS)
Υ Ιστορία της Νεοελληνικής Γραμματείας και Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία Α΄-Γ΄ Τ. Καπλάνης
Τ. Μαρκομιχελάκη
Σ. Σταυρακοπούλου
ΝΕΦ 203
(4 ECTS)
Υ Νεοελληνική Ποίηση (1789- 1914) Α΄-Γ΄ Λ. Αραμπατζίδου
Μ. Ιατρού
Κ. Τικτοπούλου
ΝΕΦ 204
(4 ECTS)
Υ Νεοελληνική Πεζογραφία (1789 – 1914) Α΄-Γ΄ Λ. Βαρελάς
Μ. Μικέ
Μ. Μπακογιάννης

Όλα τα μαθήματα κορμού ΑΕΦ, ΛΦΙ, ΜΕΦ, ΝΕΦ που αναγράφονται είναι επιλέξιμα από φοιτητές/ήτριες του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Η διαίρεση των ακροατηρίων σε δύο ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των προσφερόμενων μαθημάτων, γίνεται αλφαβητικά από τη Γραμματεία του Tμήματος σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα:
 

Αριθμός τμημάτων Επώνυμο φοιτητών                                                                                                                 
Δύο (2) 1. Α-ΜΑ 2. ΜΕ-Ω        
Τρία (3) 2. Α-ΚΑ 2. ΚΕ-ΠΑ 3. ΠΕ-Ω      
Τέσσερα (4) 1. Α-Ζ 2. Η-ΜΑ 3. ΜΕ-Ρ 4. Σ-Ω    
Πέντε (5) 1. Α-Δ 2. Ε-ΚΟ 3. ΚΡ-ΝΙ 4. ΝΟ-ΣΟ 5. ΣΠ-Ω  
Έξι (6) 1.Α-Γ 2. Δ-ΚΑ 3. ΚΕ-ΜΑ 4. ΜΕ-ΠΑ 5. ΜΕ-ΠΑ 6. Τ-Ω

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.
ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ
(Αρ. φοιτητών από άλλα τμήματα)
ΕΙΣΠ 100
(4 ECTS)
Υ Εισαγωγή στην παιδαγωγική 
(με ασκήσεις) (+)
Ε΄-Η΄ Ε. Χοντολίδου – Ο. Παντούλη
(χωρίς περιορισμό)
ΣΧΠ Ι 400
(4 ECTS)
Υ Σχολική παιδαγωγική Ι (+) Ε΄-Η΄ Κ. Μπίκος
(χωρίς περιορισμό· δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
ΕΨ 900*
(4 ECTS)
Υ Εκπαιδευτική ψυχολογία (+) Ε΄-Η΄ Μ. Δόικου
(έως 120 φοιτητές πέραν των φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
Π 1000
(4 ECTS)
Υ Εισαγωγή στην παιδαγωγική έρευνα (+) Ε΄-Η΄ Δ. Σταμοβλάσης
(χωρίς περιορισμό· δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας)
Π 1507*
(4 ECTS)
Υ Ιστορία της πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το «παράδειγμα» των Φιλοσοφικών Σχολών Ε΄-Η΄ Β. Φούκας
(έως 20 φοιτητές πέραν των φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
Π 2106*
(4 ECTS)
Υ Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών Ε΄-Η΄ Μ. Δόικου
(έως 30 φοιτητές πέραν των φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
Π 2108*
(4 ECTS)
Υ Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση Ε΄-Η΄ Σ. Παντελιάδου (δεκτοί φοιτητές που το επώνυμό τους αρχίζει από A έως K)
Π 3012* 
(4 ECTS)
Υ Νέες τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή Ε΄-Η΄ Α. Καραματσούκη
(έως 10 φοιτητές πέραν των  φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
Π 3013*
(4 ECTS)
Υ Εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα Ε΄-Η΄ Β. Φούκας
(έως 20 φοιτητές πέραν των  φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
Π 3014*
(4 ECTS)
Υ Κοινωνιολογική ανάλυση της γνώσης και των εκπαιδευτικών πρακτικών Ε΄-Η΄ Α. Σαρακινιώτη
(έως 20 φοιτητές πέραν των  φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής)
Π 3016
(4 ECTS)
Υ Εκπαιδευτική πολιτική Ε΄-Η΄ Κ. Τσιούμης
(χωρίς περιορισμό)
Π 3017
(4 ECTS)
Υ Μειονοτική εκπαιδευτική πολιτική και εκπαίδευση ξενόφωνων στη σύγχρονη Ελλάδα Ε΄-Η΄ Κ. Τσιούμης
(χωρίς περιορισμό)
Π 3018*
(4 ECTS)
Υ Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: αρχές μεθόδευση διδασκαλίας αξιολόγηση σχολικής επίδοσης, σχεδιασμός σεναρίων Ε΄-Η΄ Ε. Χοντολίδου
(χωρίς περιορισμό - εκτός απ’ όσους έχουν περάσει τα μαθήματα Π1420 ή Π3011 που δεν μπορούν να το δηλώσουν)

* Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες όλων των Τμημάτων που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα του Τομέα Παιδαγωγικής θα πρέπει να προσέλθουν στο πρώτο μάθημα και να εγγραφούν στον κατάλογο των δηλώσεων, μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα.

Επισημαίνεται ότι: α) τα μαθήματα προσφέρονται σε καθορισμένο αριθμό φοιτητών από άλλα Τμήματα και β) οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων εάν δεν τα έχουν δηλώσει στον διδάσκοντα ή στη διδάσκουσα.

(+) Μαθήματα Προγράμματος ΠΠΔΕ