Χρήσιμα στο Α.Π.Θ.

Υποστηρικτικές δομές και συμβουλευτικές υπηρεσίες του Α.Π.Θ.

Για τη διευκόλυνση και την κατά το δυνατό άνετη ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες του Τμήματος επωφελούνται από τις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας του ΑΠΘ , που τους παρέχουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη (Κέντρο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Υγειονομική Υπηρεσία Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης), συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη (Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης), απολαμβάνουν οικονομικές και διοικητικές διευκολύνσεις (λ.χ. δελτίο μειωμένου κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών, παροχή δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων, ελεύθερη πρόσβαση σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο), σίτιση και στέγαση υπό σαφείς προϋποθέσεις, διεκδικούν υποτροφίες και χρηματικά βραβεία από το Τμήμα Κληροδοτημάτων και μπορούν να αξιοποιήσουν ψυχαγωγικές δυνατότητες και να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δράσεις και ομάδες (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας, Επιτροπή Πολιτιστικής Πολιτικής του ΑΠΘ, Ορχήστρα ΑΠΘ, Χορωδίες κ.ά.· βλ. και https://www.auth.gr/cultural_clubs)
Επίσης, οι φοιτητές/τριες ΑΜεΑ του Τμήματος χρησιμοποιούν υποδομές του κτηρίου και των αιθουσών της Φιλοσοφικής Σχολής - εισόδους με ειδική ράμπα και ειδικές υλικές και οπτικοακουστικές προδιαγραφές στις αίθουσες διδασκαλίας. Για τη στήριξη αυτών και γενικά των φοιτητών/τριών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, το ΑΠΘ έχει θεσμοθετήσει την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, την Επιτροπή Υγείας, το Παρατηρητήριο Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και την Επιτροπή Προσβασιμότητας, ενώ έχει συγκροτήσει και Δίκτυο εθελοντών για προσφορά υπηρεσιών προς αυτούς. Επιπλέον, λειτουργεί Υπηρεσία Υποστήριξης ΑΜεΑ στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, η οποία παρέχει όλα τα τεχνικά μέσα και τις διευκολύνσεις σε άτομα με ελαττωματική ή εξασθενημένη όραση ή άλλη αναπηρία που δεν τους επιτρέπει να διαβάσουν με συμβατικό τρόπο ένα τυπωμένο κείμενο ή υλικό των ηλεκτρονικών μαθημάτων  Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα έχει αιτηθεί επίσης τη μετατροπή σειράς εγχειριδίων σε ηχητικά αρχεία για τη χρήση φοιτητών/τριών με προβλήματα δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής. Τέλος, η ΣτΤ ορίζει ετησίως ένα μέλος ΔΕΠ ως Σύμβουλο υποστήριξης πρόσβασης στις σπουδές για τους φοιτητές ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ο/η οποίος/α συνεργάζεται με το Παρατηρητήριο.
Για την ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας ή για τις δυνατότητες που έχουν στη συνέχιση των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες μπορούν να συμβουλευτούν συμβούλους σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού στο Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας της Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας. Για τη συνέχιση των σπουδών τους στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος, οι διδάσκοντες/ουσες είναι επίσης σε θέση και πάντα πρόθυμοι να δώσουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις και κατευθύνσεις.