Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ΠΜΣ στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό,
Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021

Ειδίκευση Προϊστορικής Αρχαιολογίας
Κωδ. Μάθημα Τύπ. Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων
ΑΠΡ
703
Από το κυνήγι και την τροφοσυλλογή στην παραγωγή της τροφής στον ελλαδικό χώρο-Αρχαιολογικά ζητήματα «μετάβασης»
Σύνδεσμος Τηλεδιάσκεψης
Υ Τετάρτη 9:00-11:30   Σ.Μ.Βαλαμώτη
ΑΠΡ
704
Από τους τελευταίους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες του τέλους του Πλειστόκαινου στους πρώτους γεωργούς της αρχής του Ολόκαινου(12η-9η χιλ. π.Χ.) στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο(Μ. Ανατολή, Κύπρος, Ανατολία)
Σύνδεσμος Τηλεδιάσκεψης (Meeting ID: 942 7206 6267/Passcode: 635077)
Υ Δευτέρα 8:30-11:00   Ν. Ευστρατίου

 

Ειδίκευση Κλασικής Αρχαιολογίας
Κωδ. Μάθημα Τύπ. Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων
ΑΚΛ 704 Ρωμαϊκή περίοδος
Σύνδεσμος Τηλεδιάσκεψης
Υ Παρασκευή 13:30-16:00   Ελ.Παπαγιάννη
ΑΚΛ 705 Ενεπίγραφα μνημεία
Σύνδεσμος Τηλεδιάσκεψης (Meeting ID: 968 7834 1352/Passcode: r4k11f)
Υ Τετάρτη 11:00-13:30   Εμμ.Βουτυράς

 

Ειδίκευση Βυζαντινής Αρχαιολογίας
Κωδ. Μάθημα Τύπ. Ημέρα Ώρα Αίθουσα Διδάσκων
ΑΒΥ 708 Διάκοσμος και θεματική του στα Βυζαντινά μνημεία Ι
Σύνδεσμος Τηλεδιάσκεψης (Meeting ID: 827 273 4380/Passcode: 1234)
Υ Δευτέρα 10:00-12:30   Αθ.Σέμογλου
ΑΒΥ 711 Αρχαιολογία και Τέχνη στο Βυζάντιο και τη Δύση κατά τους μέσους χρόνους τους μέσους χρόνους
Σύνδεσμος Τηλεδιάσκεψης (Meeting ID: 928 9931 2197 Passcode: 056845)
Υ Τετάρτη 11:00-13:30   Αν.Τάντσης

Έναρξη μαθημάτων 04.03.2020