Διοικητικό Προσωπικό

Όνομα Ειδικότητα E-mail
Β. Χαχοπούλου Γραμματέας Τμήματος
Δ. Δαλόγλου-Παράσογλου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
Δρ. Μ. Σωφρονίδου ΠΕ Διοικητικού
Ι. Καμανά Υπάλληλος Γραφείου
Μ. Νταγιούκλα ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
Χ. Καράμπαλης ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού