Ανασκαφή, μελέτη και δημοσίευση ταφών Άργους Ορεστικού, Καστοριάς

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Υπουργείο Παιδείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. Δαμάσκος, Δ. Πλάντζος, Σ. Τριανταφύλλου