Ανασκαφή, μελέτη και δημοσίευση των ανθρώπινων οστών νεκροταφείων Κουμάσας, Κρήτη

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, INSTAP
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ. Παναγιωτόπουλος
Συμμετέχοντες: 
Σ. Τριανταφύλλου