ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ: ΜΕΤΑΛΛΕΙA, ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Γ.Γ.Ε.Τ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Β. Γούναρης
Συμμετέχοντες: 
Φ. Κοτζαγεώργης, Ι. Ξυδόπουλος Πολυμελής ομάδα ερευνητών