ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, Θαλής – Έκδοση επιγραφών και τεκμηρίωση της ιστορίας της αρχαίας Μακεδονίας

Φορέας Χρηματοδότησης: 
Γ.Γ.Ε.Τ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Η. Σβέρκος
Συμμετέχοντες: 
Π. Νίγδελης, Σ. Ζουμπάκη, Ευ. Βικέλα, Δ. Τσουγκαράκης, Ν. Γιαννακόπουλος, Α. Γκουτζιουκώστας, Ι. Ξυδόπουλος, Γ. Σουρής, Β. Κάλφογλου-Καλοτεράκη