Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Θέση: Αίθουσα 301 ΝΚΦΣ
Τηλέφωνο: 231099.7280
Περιεχόμενο: 42.000 τόμοι, 300 περίπου σειρές ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών, σπάνιες εκδόσεις.
Φωτοτύπηση: ΝΑΙ υπό όρους
Δανειστική: ΝΑΙ υπό όρους
Διαδίκτυο: ΝΑΙ
Ώρες λειτουργίας:

Λειτουργία Βιβλιοθήκης τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης από 03.11.2020:

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στη Θεσσαλονίκη η λειτουργία της βιβλιοθήκης παραμένει ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00

Δείτε ειδικές οδηγίες εδώ

 

Ωράριο Λειοτυργίας για την περίοδο Πάσχα 2021

 

 

 

Πληροφορίες:
 
M. Νταγιούκλα

Η Βιβλιοθήκη των Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, η μεγαλύτερη στο είδος της στη Βόρεια Ελλάδα, ιδρύθηκε το 1926. Στεγάζεται στον 3ο όροφο του Νέου Κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (301) και διαθέτει συλλογή 42.000 περίπου τόμων καθώς και 300 τίτλων επιστημονικών περιοδικών, από τους οποίους οι 170 τίτλοι είναι τρέχοντες. Ο αριθμός των βιβλίων αυξάνει ετησίως κατά περίπου 1.000 τίτλους. Η Βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας καθώς και από αρχαιολόγους του ΥΠΠΟ και άλλους ερευνητές.

Στόχοι

  • Η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης και γενικότερα της έρευνας στην αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης.
  • Η συγκέντρωση, διατήρηση και ανάδειξη του σπάνιου και πολύτιμου υλικού σε οποιαδήποτε μορφή, καθώς και ο συνεχής εμπλουτισμός και η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.
  • Η οργάνωση του υλικού με βάση τα διεθνή πρότυπα της βιβλιοθηκονομίας και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στον τρόπο λειτουργίας.
  • Η ανάπτυξη συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα ώστε, συνδυάζοντας μεθόδους συνεισφοράς, απόκτησης αλλά και ορθολογικής διαχείρισης των οικονομικών της πόρων, να επιτυγχάνει την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των χρηστών.