Βαλαμώτη Σουλτάνα Μαρία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αρχαιοβοτανική, Εθνοαρχαιολογία, Προϊστορική Διατροφή, αλκοολούχα ποτά στην προϊστορική Ευρώπη, Πειραματική Αρχαιολογία, Δημόσια Αρχαιολογία, Σύνδεση με τον παραγωγικό τομέα και το ευρύ κοινό.

Γνωστικό αντικείμενο διορισμού: Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στη Νεολιθική

PhD, Πανεπιστήμιο του Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο, 2001

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: 
Αρχαιολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997310
Φαξ: 
2310997775
Ώρες Συνεργασίας: 
ΤΡ 11:00-13:00 ΠΑ 09:00-11:00
Γραφείο: 
304, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής