Βαλαμώτη Σουλτάνα Μαρία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αρχαιοβοτανική, Περιβαλλοντική Αρχαιολογία, Βιοαρχαιολογία, Αρχαιολογική Επιστήμη, Εθνοαρχαιολογία, Πειραματική Αρχαιολογία, Δημόσια Αρχαιολογία, Πρακτικές χρήσεις της γης, προϊστορική γεωργία, Προϊστορική Διατροφή, αλκοολούχα ποτά στην προϊστορική Ευρώπη, σύνδεση με τον παραγωγικό τομέα και το ευρύ κοινό.

Γνωστικό αντικείμενο διορισμού: Προϊστορική Αρχαιολογία με έμφαση στη Νεολιθική

PhD, Πανεπιστήμιο του Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο, 2001

Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τομέας: 
Αρχαιολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997310
Φαξ: 
2310997775
Ώρες Συνεργασίας: 
ΤΡ 9:00-10:30 ΤΕ 9:00-10:30
Γραφείο: 
304, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής