Βαστέλλη Κορίνα

Ιδιότητα: 
Κλασική Αρχαιολογία
Γραφείο: 
302 (πατάρι), Βιβλιοθήκη 301, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής
Τηλέφωνο: 
2310-99.7211 (γρ. 302), 2310997280 (Βιβλιοθήκη 301), 2351053949 (Αρχαιολογικά Εργαστήρια Δίου)