Βουτυράς Εμμανουήλ

Kλασική Aρχαιολογία. Aρχαία ελληνική επιγραφική, αρχαία ελληνική θρησκεία.

PhD, Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn, 1979.

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Αρχαιολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997185
Φαξ: 
2310997775
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 10:00 – 11:00 Τετάρτη 10:00 – 11:00
Γραφείο: 
303