Γούναρης Βασίλης

(α) Βρετανική πολιτική στην ΝΑ Μεσόγειο από το 17o έως το  19ο αιώνα (β) Ελληνική ιστοριογραφία και Ιστορία των Ιδεών (γ) Εθνικισμός, ζητήματα ταυτοτήτων & ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της Ιστορίας (δ) Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία των Βαλκανίων (ε) Περιβαλλοντική ιστορία.

Γνωστικό αντικείμενο διορισμού: Ιστορία των Νεοτέρων Χρόνων

DPhil, Oxford University (St. Antony’s College),1988 

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Kοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997470
Φαξ: 
2310997266
Ώρες Συνεργασίας: 
ΤΡ 11:00-13:00 ΠΕ 15:00-16:00
Γραφείο: 
401, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής