Δεληκάρη Αγγελική

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται σε ζητήματα Μεσαιωνικής Ιστορίας και Πολιτισμού των Σλαβικών Λαών, Βυζαντινο-σλαβικών σχέσεων, Ιστορικής Γεωγραφίας, Σλαβικών επιδράσεων στη διαμόρφωση των τοπωνυμίων στον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, Μελέτης και έκδοσης σλαβικών χειρογράφων, Σλαβικής αγιολογίας, Ζητήματα βυζαντινο-σλαβικών σχέσεων στο Άγιον Όρος και τη Μακεδονία, Μεσαιωνικής Ρωσικής Ιστορίας, κ.ά.

PhD, Α.Π.Θ. 2003

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: 
Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Τηλέφωνο: 
2310997286
Φαξ: 
2310997171
Ώρες Συνεργασίας: 
ΠΕ 11.30-13.30 ΠΑ 13:30-14:30
Γραφείο: 
412, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής