Δρ. Βούλγαρη Ευαγγελία

Ιδιότητα: 
Προϊστορική Αρχαιολογία
Γραφείο: 
301A, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής. Ώρες συνεργασίας Τρίτη 11.30-15.30, Πέμπτη 9.30-14.30
Τηλέφωνο: 
2310997282
Βιογραφικό: