Δρ. Κυριάκου Αθανασία

Ιδιότητα: 
Κλασική Αρχαιολογία
Γραφείο: 
302 (πατάρι), Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής . Ώρες συνεργασίας Τρίτη 12:00-14:00, Πέμπτη 11:30-13:30
Τηλέφωνο: 
2310997990
Βιογραφικό: