Δρ. Μανδαλάκη Αικατερίνη

Ιδιότητα: 
Αρχαία Ιστορία
Τομέας: 
Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Γραφείο: 
404
Τηλέφωνο: 
+30 2310 997207