Δρ. Τσονάκα Κωνσταντίνα

Ιδιότητα: 
Κλασική Αρχαιολογία
Γραφείο: 
301Α, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής
Τηλέφωνο: 
2310997281