Εισαγωγές και διακίνηση κορινθιακής και αττικής κεραμικής στους οικισμούς του μυχού του Θερμαϊκού κόλπου κατά την αρχαϊκή και την κλασική περίοδο με επίκεντρο τον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι.

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ ΑΠΘ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Ε. Μανακίδου
Συμμετέχοντες: 
Χ. Παγώνη, Α. Μπεκιάρης, Ν. Κατσικαρίδης