ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΑΠΤΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΕΡΑ

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ./ Τομέας Αρχαιολογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

Ειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α: ΑΝΑΣΚΑΠΤΟΝΤΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΕΡΑ

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019
Αμφιθέατρο Μουσείου Εκμαγείων (αίθουσα Κ. Ρωμαίου),
Τομέας Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ.

Ημερομηνία: 
Πέμ, 31/10/2019
Συνημμένα Αρχεία: