Θαλής: Διαχρονικοί Νησιωτικοί Πολιτισμοί: Η Περίπτωση της Θηρασίας

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. - ΕΣΠΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Παλυβού
Συμμετέχοντες: 
Α. Μπακαλάκη