ΘΑΛΗΣ EXPLORE – Εκμετάλλευση φυσικών πόρων κατά την Νεολιθική Εποχή στη Βόρεια Ελλάδα. Υλικός Πολιτισμός και Περιβάλλον

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΘΑΛΗΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Κωτσάκης
Συμμετέχοντες: 
Σ. Τριανταφύλλου