Καντηρέα Μαρία

Eλληνική και λατινική Eπιγραφική, Tοπογραφία και μνημεία, Ιστορική γεωγραφία, Αυτοκρατορική λατρεία, Προσωπογραφία ρωμαϊκών χρόνων, Ιστορία της αρχαίας Κύπρου.

PhD Paris I-Panthéon-Sorbonne 2003

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: 
Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Φαξ: 
2310997171
Ώρες Συνεργασίας: 
ΠΕ 14:30-16:00 ΠΑ 13:30-15:00