Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας

Θέση: Αίθουσα 201 (εντός Σπουδαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας)
2ος όροφος Νέου Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
Τηλέφωνο: 2310 - 99.7049
e-mail: classicslibrary@lit.auth.gr
Περιεχόμενο: 35.000 τόμοι
ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, σπάνιες εκδόσεις
Φωτοτύπηση: ΝΑΙ υπό όρους
Διαδίκτυο: ΝΑΙ
Δανειστική: ΝΑΙ υπό όρους
Ώρες λειτουργίας: Δε-Πα 08:30-20:00
Πληροφορίες: Κ. Βίλδου, Ε. Πρεμέτη

Το σπουδαστήριο ανήκει στον Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.