Κοτζαγεώργης Φωκίων

Οι χριστιανοί κατά την οθωμανική περίοδο. – Ιστορία των πόλεων κατά την οθωμανική περίοδο. – Δημογραφική ιστορία κατά την πρώιμη νεότερη εποχή. – Κοινωνική και οικονομική ιστορία του ελληνικού χώρου κατά την οθωμανική περίοδο.

PhD, Α.Π.Θ., 1999

 

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Kοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997206
Φαξ: 
2310997266
Ώρες Συνεργασίας: 
ΔΕ 11:00 - 13:00 ΠΕ 12:00 - 14:00
Γραφείο: 
401, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής