Μανακίδου Ελένη

Αρχαία κεραμικά εργαστήρια (τεχνολογία, παραγωγή, αγγειογραφία), αρχαία θρησκεία, δημόσιος και ιδιωτικός βίος, εικονογραφία γυναικών, ελληνικός αποικισμός, τοπογραφία Μακεδονίας, αρχαιολογία των πρώιμων ιστορικών χρόνων.

Διδακτορική διατριβή: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. (1993)
Μεταπτυχιακές σπουδές: Πανεπιστήμια Würzburg και Μονάχου (1987-1991)

Προσκλήσεις για διδασκαλία: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου (2009), Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (2012), EHESS Παρίσι (2013)

Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τομέας: 
Αρχαιολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997279
Φαξ: 
2310997775
Ώρες Συνεργασίας: 
ΤΡ 10:00-11:00 ΤΕ 10:00-11:00
Γραφείο: 
311