Μαντά Ελευθερία

Ελληνική Ιστορία από τον 18ο αι., Ιστορία της Αλβανίας και των ελληνοαλβανικών σχέσεων, Ιταλική παρουσία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, Ιστορία και εκπαίδευση

Γνωστικό αντικείμενο: Νεότερη Ελληνική Ιστορία

PhD: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2005

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Kοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τηλέφωνο: 
+30 231 09 97500
Φαξ: 
+30 2310997266
Ώρες Συνεργασίας: 
ΔΕ 11:00 - 13:00 ΠΕ 11:00 - 13:00
Γραφείο: 
401