Μελέτη και δημοσίευση ανθρώπινων οστών ΜΕ τύμβων Μαραθώνα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μ. Παντελίδου-Γκόφα, Ά. Φιλίππα-Touchais, Ν. Παπαδημητρίου, Σ. Τριαταφύλλου