Μιχαηλίδης Ιάκωβος

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, Μετακινήσεις πληθυσμών, μειονότητες, πρόσφυγες, Εμφύλιος Πόλεμος

PhD, ΑΠΘ, 1996

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Kοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997973
Φαξ: 
2310997266
Ώρες Συνεργασίας: 
ΔΕ 11:00-13:00 ΤΕ 9:00-11:00
Γραφείο: 
401, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής