Νίγδελης Παντελής

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Τηλέφωνο: 
2310997207
Φαξ: 
2310997171
Ώρες Συνεργασίας: 
ΔΕ 10:00-12:00 ΤΡ 10:00-12:00
Γραφείο: 
404