Νίγδελης Παντελής

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Τηλέφωνο: 
2310997207
Φαξ: 
2310997171
Ώρες Συνεργασίας: 
ΤΡ 13:00-14:00 ΤΕ 08:30-11:30
Γραφείο: 
404