Ντίνου Μαρία

Περιβαλλοντική Αρχαιολογία, Αρχαιοβοτανική, Ανθρακολογία, Προϊστορία, Πλειστόκαινο, Ολόκαινο, βλάστηση, κλιματικές συνθήκες, ανθρωπογενές περιβάλλον.

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: 
Αρχαιολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997461
Φαξ: 
2310997775
Γραφείο: 
303