Οι σπόροι της Δήμητρας

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Σ.Μ. Βαλαμώτη
Συμμετέχοντες: 
Β. Φυντίκογλου