Ο Τάφος Α’ της Κατερίνης - Ψηφιακή φωτογραφική τεκμηρίωση των τοιχογραφιών του τάφου με χρήση υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας καθώς και ψηφιακή φωτογράφηση ομάδων ευρημάτων

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ ΑΠΘ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Μπ. Σμιτ-Δούνα