Παπασταματίου Δημήτριος

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού κατά την Οθωμανική Περίοδο. Πρώιμη Νεοελληνκή Ιστορία

PhD, Α.Π.Θ., 2009

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Kοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997481
Φαξ: 
2310997266
Ώρες Συνεργασίας: 
ΤΕ 10:00-12:00 ΠΑ 11:00-13:00
Γραφείο: 
401, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής