Σβέρκος Ηλίας

Πολιτικὴ καὶ κοινωνική ιστορία των ελληνικών πόλεων (ιδιαίτερα της Μακεδονίας) κατά την Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή. Θεσμοί του Ρωμαϊκού κράτους με έμφαση στη διοίκηση των επαρχιών του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Ελληνική-Λατινική Επιγραφική.

PhD, Α.Π.Θ., 1997

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: 
Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Τηλέφωνο: 
2310997205
Φαξ: 
2310997171
Ώρες Συνεργασίας: 
ΤΡ. 10:00-12:00 TE 10:00-12:00
Γραφείο: 
422 Α, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής