Σλαβικές επιδράσεις στη διαμόρφωση των τοπωνυμίων στη Δυτική Μακεδονία.

Φορέας Χρηματοδότησης: 
ΕΛΚΕ ΑΠΘ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Α. Δεληκάρη
Συμμετέχοντες: 
Ι. Γιαβρίδου, Γ. Τσότσος