Σφέτας Σπύρος

Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Kοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997225
Φαξ: 
2310997266
Ώρες Συνεργασίας: 
ΤΡ 11:00-13:00 ΤΕ 11:00-13:00
Γραφείο: 
401, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής