Σφήκας Αθανάσιος

Ph.D., Lancaster University, 1991

Γνωστικό αντικείμενο διορισμού: «Διεθνής και Ελληνική Ιστορία του 20ου αιώνα»

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία του 20ου αιώνα∙ Ιστορία του «Ψυχρού Πολέμου»∙ Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου∙ Ιστορία των Ηνωμένων  Πολιτειών Αμερικής∙ Ιστοριογραφία

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τομέας: 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Kοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997517
Φαξ: 
2310997266
Ώρες Συνεργασίας: 
ΤΡ 14:00-16:00 ΤΕ 14:00-16:00
Γραφείο: 
401, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής