Τάντσης Αναστάσιος

Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. Διαχείριση και Αξιοποίηση Πολιτιστικού Αγαθού. Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική. Χορηγία, Ιδεολογία και Πολιτική.

PhD, Α.Π.Θ., 2008

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τομέας: 
Αρχαιολογίας
Τηλέφωνο: 
2310995488
Φαξ: 
2310997775
Ώρες Συνεργασίας: 
ΤΕ 12:00-14:00 ΠΕ 11:00 -13:00
Γραφείο: 
301B