Τούντα Ελένη

Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (5ος-15ος αι.). Ιστορία της μεσαιωνικής πολιτικής σκέψης, μεσαιωνική ιστοριογραφία, ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, σχέσεις Βυζαντίου και Δύσης, ιστορία της θρησκείας, τελετουργίες.

PhD, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: 
Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Τηλέφωνο: 
2310997267
Φαξ: 
2310997171
Ώρες Συνεργασίας: 
ΤΡ 10:30-12:30 ΤΕ 10:30-12:30
Γραφείο: 
409α, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής