Χασιώτης Λουκιανός

Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων: Σχέσεις των ευρωπαϊκών λαών με τον ελληνικό κόσμο.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα ιδεολογικά ρεύματα στην Ευρώπη (19ος-20ός αι.), οι ολοκληρωτικοί πόλεμοι του 20ού αιώνα, ο ρόλος των παιδιών στους εμφύλιους πολέμους Ελλάδας και Ισπανίας, η εικόνα της Ελλάδας και των Βαλκανίων στη Δυτική Ευρώπη.

 

Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας και Kοινωνικής Ανθρωπολογίας
Τηλέφωνο: 
2310997449
Φαξ: 
2310997266
Ώρες Συνεργασίας: 
TΡ 10:00-12:00 ΤΕ 09:30-11:00
Γραφείο: 
401, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής