Χατζηαντωνίου Ελισάβετ

Βυζαντινή Ιστορία (Εκκλησιαστική διοίκηση, Σχέσεις κράτους και εκκλησίας, Σλαβικές εγκαταστάσεις, Οικονομική διοίκηση, Επαρχιακή Διοίκηση, Θεσσαλονίκη και Μακεδονία, Μοναχισμός και κοινωνία, Διπλωματική)

Διδακτορικό Δίπλωμα Βυζαντινής Ιστορίας / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας / Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ (Ιούνιος 2006)

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τομέας: 
Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
Τηλέφωνο: 
+30 231 09 97333
Φαξ: 
2310997171
Ώρες Συνεργασίας: 
ΔΕ 9:00-11:00 ΤΡ 11:00-13:00 , Σύμβουλος Σπουδών ΤΡ 13:00-14:00
Γραφείο: 
408β